14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 

 

Σας παρακαλούμε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 13:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Εκτύπωση
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική επαναληπτική Δημοπρασία στις Παρασκευή 8 Μαϊου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ. έως 13:00μ.μ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών περίπου  και με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς σε ετήσια βάση όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκτύπωση
 

Ενόψει της  ψήφισης από την Ολομέλεια της Βουλής, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά τη δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων φορέων του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, οι υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς θα συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις της ΚΕΔΕ και θα είναι κλειστές  από τις 12μ. μέχρι τις 3 μ.μ. εκτός από τις δομές της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν έξω από Δημαρχείο Καστοριάς, ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης στις κινητοποιήσεις της αυτοδιοίκησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εκτύπωση
 

dscn1575_2.jpgTο Δήμο Καστοριάς επισκέφθηκε, χθες Τετάρτη 22 Απριλίου 2015, αντιπροσωπεία αξιωματούχων και επιχειρηματιών της πόλης Yangyuan της Κίνας, οποίας κυβερνητικός Δήμαρχος είναι ο κ. Lide.  Πρόκειται για μια πόλη των περίπου 300.000 κατοίκων, από τους οποίους περισσότεροι από 30 χιλιάδες ασχολούνται με τη εκτροφή γουνοφόρων ζώων, την παραγωγή και το εμπόριο της γούνας. Στην κινέζικη αποστολή συμμετέχει και κυβερνητικός παράγοντας από την πόλη ZhangJiakou, μια πόλη των 5.000.000 ατόμων, η οποία από κοινού με το Πεκίνο θα διοργανώσει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022.

Διακήρυξη 10.104/22-4-2015 Πρασίνου Εκτύπωση
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

 

Στις 04/05/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα παράδοσης προσφορών από 09:30 μέχρι 10:00 π.μ.(λήξη παράδοσης προσφορών - έναρξη διαγωνισμού) στο Δημοτικό Κτήριο (Αίθουσα Δ.Σ.) στην Καστοριά ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί του Προϋπολογισμό της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: «Εργασίες αποψίλωσης και εξωραϊσμού χώρων πρασίνου», αριθμ. μελέτης 05/15 προϋπολογισμού 53.346,58 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 και το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94, με χρηματοδότηση του έργου από ιδίους πόρους .

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος Ζήση Παπαλαζάρου
 Αναζήτηση

diavgeia_s.jpg

 

 

hff-banner.jpg
ΚΕΠ

 
 
 
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%