ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤHΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Εκτύπωση
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤHΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Παπαλαζάρου 4-3-2014 Εκτύπωση
 

  Το Κληροδότημα Ζήση Παπαλαζάρου κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, δύο ακίνητα που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Ηρακλείτου 4 στο Κολωνάκι και συγκεκριμένα:

α) ένα διαμέρισμα Α-1 Α΄ορόφου, ( οροφοδιαμέρισμα) συνολικής επιφάνειας 186,50 τ.μ. που αποτελείται από χώλ, λίβινγκ ρουμ, τραπεζαρία, γραφείο με προθάλαμο, τρία υπνοδωμάτια, αποθήκη, κουζίνα, διάδρομο, λουτρό και 3 WC, μια βεράντα προς την οδό Ηρακλείτου και μια προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, και

β) ένα κατάστημα ισογείου Κ-1 συνολικής επιφάνειας 40,0τ.μ., χώρο παταριού επιφάνειας 20,0 τ.μ. και επί πλέον χώρο αποθήκης στο επίπεδο του Υπογείου επιφάνειας 40,0τ.μ..

 

Προμήθεια Φαρμάκων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Εκτύπωση
 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης προμήθειας προϋπολογισμού 12.000,00 €, που είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε.: 70.6699.04 του οικονομικού έτους 2015.

 

 

Αίτηση-Δήλωση για έκδοση άδειας χρήσης νερού Εκτύπωση
 

Αίτηση-Δήλωση για έκδοση άδειας χρήσης νερού μετά από υποβολή αίτησης εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ.

Ενημερώνουμε όσους υπέβαλλαν Αίτηση - Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), ότι θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 να υποβάλλουν στο Δήμο σχετικό Φάκελο, για τη χορήγηση Άδειας χρήσης ύδατος.

5Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Εκτύπωση
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5η

 

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:
 
Περίληψη διακήρυξης 4815/2015
5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
4η/2015 Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
Περίληψη διακήρυξης 2156/2015
 Αναζήτηση

diavgeia_s.jpg

 

 

hff-banner.jpg
ΚΕΠ

 
 
 
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Γ’ ΚΠΣ)
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%