Ιστορία της Καστοριάς – Νεότερη Ιστορία

Μακεδονικός Αγώνας

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ

Μετά τη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, οι ελληνικές περιοχές που έμειναν έξω από τα σύνορα του περιορίστηκαν στις υποσχέσεις των Τούρκων για διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Το βουλγαρικό σχίσμα, με τη δημιουργία της βουλγαρικής εξαρχείας (1870) προκάλεσε σοβαρές αναστατώσεις στη Μακεδονία.

Οι Βούλγαροι παίρνοντας θάρρος και από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) με την οποία διαμορφώνονταν η μεγάλη Βουλγαρία επιδόθηκαν σε έντονους εθνικιστικούς αγώνες.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ-ΚΕΙΜΕΝΑ

Η προσάρτηση της Αν. Ρωμηλίας στο βουλγαρικό κράτος και οι κινητοποιήσεις των Ελλήνων, η πρωτοφανής σε ένταση βουλγαρική προπαγάνδα, η δυσπραγία του ελληνικού κράτους προκάλεσαν ιδιαίτερα δυσάρεστες συνθήκες διαβίωσης του ελληνισμού της Μακεδονίας.

Χωριά ολόκληρα αναγκάζονταν να προσχωρήσουν στην Εξαρχία κάτω από το βάρος της τρομοκρατίας. Η ανθελληνική στάση των τουρκικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, η χλιαρή συμπεριφορά των περισσοτέρων μητροπολιτών της Μακεδονίας, η ρήξη ανάμεσα στο πατριαρχείο και την επίσημη ελληνική πολιτική ήταν οι άλλοι παράγοντες που διαμόρφωσαν καταλυτικές επιπτώσεις στον ελληνισμό της Μακεδονίας, ιδιαίτερα στη δεκαετία 1880-1890.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βακαλόπουλου Κ., Ιστορία του βόρειου Ελληνισμού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1991.

Βακαλόπουλου Κ., Πολιτική κοινωνική και οικονομική δομή του πασαλικιού Μοναστηρίου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 21 (1981).

Add a Comment

Your email address will not be published.