Καστοριά – Κοινωνικές Υπηρεσίες

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Ο Δήμος Καστοριάς παραχώρησε το κτίριο συνολικού χώρου 790 τ.μ. και στηρίζει το ΚΠΕ με τις τεχνικές και οικονομικές του υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί το κέντρο μέσω ενός ειδικού λογαριασμού, του ΕΠΕΑΕΚ, και παρέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στόχοι του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως έξι ημερών για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Καστοριάς.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ομάδες νέων.
 • Η στήριξη προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των νομών.
 • Η παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού, κ.α.) και πιλοτικών προγραμμάτων οδηγών για τα σχολεία.
 • Η σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με ταυτόχρονη λειτουργία τράπεζας πληροφοριών, με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση, αλλά και τη συνεργασία για παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες, σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς. Η συνεργασία επεκτείνεται πέραν της επιμόρφωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, εφόσον συμβάλλει στους στόχους του ΚΠΕ.
 • Η προώθηση της έρευνας στον χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας “Βοήθεια στο σπίτι”

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων.

Με προτεραιότητα σ’ αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους αφενός και αφετέρω να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα προσφέρει οργανωμένη συστηματική φροντίδα από ειδικευμένο προσωπικό με στόχο την αποφυγή της ιδρυματικής φροντίδας και απασχολεί 6 άτομα.

Κέντρο Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων – ΚΑΠΗ Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς προχώρησε στην κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κτιρίου για τις ανάγκες των ηλικιωμένων στο πλέον προβεβλημένα σημείο της πόλης μας.

Το ΚΑΠΗ του Δήμου Καστοριάς είναι το μοναδικό με ιδιόκτητο κτήριο και αυτό εκφράζει τον σεβασμό της Δημοτικής Αρχής στην Τρίτη ηλικία.

Στις δράσεις και δραστηριότητες του ΚΑΠΗ Καστοριάς περιλαμβάνονται:

 • Χορωδία
 • Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής και νοσηλευτικής
 • περίθαλψης
 • Διοργάνωση εκδρομών σε όλη την Ελλάδα
 • Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και
 • μοναστήρια
 • Παροχή κομμωτικής (περιποίηση κομμώτριας του
 • προγράμματος Stage)
 • Πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού κ.α.

Δημοτικός Βρεφικός Σταθμός Καστοριάς

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα αποσκοπεί να στηρίξει την εργαζόμενη γυναίκα-μητέρα και να φροντίσει για τη διαπαιδαγώγηση των μικρών συμπολιτών μας.

Ο σταθμός είναι τμήμα της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Κοινωνικής Ανάπτυξης Καστοριάς. “Ορεστιάς” και λειτουργεί από το 2000.

Σχολικοί Τροχονόμοι

Ο Δήμος Καστοριάς είναι ένας από τους Δήμους που εφάρμοσαν με απόλυτη επιτυχία τον θεσμό του Σχολικού Τροχονόμου σε 6 Δημοτικά Σχολεία της πόλης.

Ο θεσμός εφαρμόσθηκε στα πλαίσια προγράμματος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, όπου ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει με 7 άτομα, μέλη του ΚΑΠΗ, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Δημοτικά Σχολεία της Πόλης φροντίζοντας για την ασφαλή κίνηση των μαθητών κατά τη μετάβαση και την αποχώρησή τους από το σχολείο.

Φύλαξη Σχολείων

Το “Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων στη Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων”, είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ., στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Καστοριάς από το Φεβρουάριο του 2001.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιτήρηση, η διαπίστωση της καλής κατάστασης και η προστασία του σχολικού κτιρίου και των γύρω υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων του από φθορές, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από εξωσχολικά και μη εξωσχολικά άτομα, με στόχο τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 24 φύλακες σε Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.

Κέντρο Πρόληψης για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών

Το Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΕΞΟΔΟΣ” είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πρόεδρός της είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος Καστοριάς.

Ιδρύθηκε το 1998. Υποστηρίζεται από τον ΟΚΑΝΑ (Οργανισμό Καταπολέμησης των Ναρκωτικών) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και τους τοπικούς Φορείς του Νομού Καστοριάς.

Σκοπός του κέντρου είναι η πρόληψη για την αποφυγή της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών και η προαγωγή της υγείας για νέους και ενήλικες του νομού Καστοριάς, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων.

Παράλληλα, η Διέξοδος επιδιώκει την κινητοποίηση των τοπικών φορέων και ενθαρρύνει την ενδοεπικοινωνία και αλληλοϋποστήριξή τους, βασιζόμενη στην αρχή ότι ένα πρόγραμμα πρόληψης χρειάζεται τη γνώση, την εμπειρία και τη δυναμική των τοπικών φορέων, προκειμένου να αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες και στη μορφή της κοινότητας στην οποία απευθύνεται.

Παπαλαζάρειο Δημοτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο Δήμος Καστοριάς έχει θέσει ως βασικές κατευθύνσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και του μακροχρόνιου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας την ενίσχυση των υποδομών και δράσεων επιμόρφωσης, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική ειδίκευση, καθώς και τη μέριμνα για τις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες.

Το ΚΕΚ Καστοριάς δημιούργησε 50 θέσεις εργασίας, ενώ ο αριθμός των εκπαιδευομένων ανέρχεται στους 200.

Add a Comment

Your email address will not be published.